Abe, Keiko (1937-)
Ledamot nr 506U
Invald 2021
Född 8 april 1937
Slagverkare, Tonsättare.
Ledamot nr 777
Invald 22 februari 1973
Född 8 oktober 1933, död 18 juni 2014
Opera- och musikteaterregissör. Studerade vid MH 1951-58. Producent på Sveriges radio och
television 1957-59. Regissör vid Malmö stadsteater 1960-67. Chef på Stora teatern i Göteborg 1971-77. Regissör vid KT 1967-71, operachef 1978-84. Professor vid Operahögskolan i Stockholm sedan 1991. Verkat som frilansregissör i Norden och Tyskland. Litt. et art. 1980. - Handl. RA. - LMA-formulär nr 170. - Litt. Sohlex, Myggan.
Ledamot nr 486U
Invald 2017
Född 23 december 1952
Tonsättare.
Ledamot nr 424
Invald 24 januari 1868
Född 24 mars 1836, död 7 februari 1869
Operasångerska (sopran). Studerade för J. Günther och G.L. Duprez. Debuterade på KT 1855,
framträdde på operan i Madrid 1858 och i Wien 1859. Maken donerade, till E. A:s minne, medel till en stipendiefond vid KMA 1869. - Handl. GUB, MM, SMB, UUB. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex, KMAH 1870-71; A.-L. Telander, E.A. ..., 1995. - Portr. KMA.
Abt, Franz (1819-1885)
Ledamot nr 147U
Invald 24 februari 1865
Född 22 december 1819, död 31 mars 1885
Född i Eilenburg, död i Wiesbaden.
Tonsättare. Dirigent i Zürich 1842-52. Hovkapellmästare i Braunschweig 1852-82. Företog
framgångsrika körresor bl.a. till USA. - Handl. MM, SMB, SMF.
Acerbi, Giuseppe (1773-1846)
Ledamot nr 27U
Invald 16 november 1799
Född 3 maj 1773, död 25 augusti 1846
Född i Castelgoffredo, död där.
Italiensk författare och forskningsresande. Upptecknade finländsk folkmusik. Publicerade 1802 "Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the years 1798 and 1799". - Handl. UUB.
Ledamot nr 190
Invald 15 februari 1800
Född 11 december 1770, död 27 augusti 1852
Invald 1800 (1814 Andra klassen).
Grosshandlare och fabrikör i Norrköping. Amatörmusiker, violinist i stadens sällskap Musikaliska inrättningen. - Handl. UUB.
Achatz, Carl Anton (1901-1974)
Ledamot nr 762
Invald 1 juli 1971
Född 1 september 1901, död 11 januari 1974
Invald 1971 (1960-05-19 sv. associé nr 213).
Född i Wien.
Flöjtist (1:e) i Stockholms konsertförening 1920-41 och 1954-62, i Wiens och Berlins
filharmoniska orkestrar 1941-44. Medlem av Kungl. Hovkapellet 1944-54. Konsertresor i Europa och Amerika. Svensk medborgare 1927. Litt. et art. 1964. - Litt. Sohlex, KMAÅ 1974. - Portr. Gripsholms slott, KMH, Sthlms konserthus.
Achatz, Carl Anton (1901-1974)
Ledamot nr 213A
Invald 19 maj 1960
Född 1 september 1901, död 11 januari 1974
Invald 1960 (1971-07-01 LMA nr 762).
Född i Wien.
Se svensk ledamot nr 762.
Adam, Johann Gottlieb (1750-1826)
Ledamot nr 121
Invald 18 april 1788
Född 1750, död 11 februari 1826
Invald 1788 (1814 Första klassen).
Född omkr. 1750.
Flöjtist i Kungl. Hovkapellet 1773-1806, framträdde även som solist. - Litt. Dahlgren.
Adams, John (1947-)
Ledamot nr 467U
Invald 2010
Född 15 februari 1947
Tonsättare, Dirigent.
Adelsvärd, Erik Set (1813-1868)
Ledamot nr 362
Invald 19 december 1857
Född 6 augusti 1813, död 30 juli 1868
Invald 1857 (Andra klassen).
Kabinettskammarherre 1849, överstekammarjunkare 1854. Ägare av Adelsnäs gods där han hade ett eget musikkapell. Donerade medel till KMA:s orgelverk. Medlem av Harmoniska sällskapet i Sthlm. Friherre. - Handl. KB. - Litt. NAM, KMAH 1869. - Portr. KB, SPA.
Ledamot nr 186
Invald 4 januari 1800
Född 8 maj 1779, död 7 februari 1814
Invald 1800 (1814 Andra klassen).
Militär med löjtnants avsked 1802. Hovmarskalk 1812. Registrator vid Kungl. Maj:ts orden.
Friherre. - Portr. SPA.
Adès, Thomas (1971-)
Ledamot nr 468U
Invald 2010
Född 1 mars 1971
Tonsättare.
Adler, Guido (1855-1941)
Ledamot nr 244U
Invald 29 oktober 1919
Född 1 november 1855, död 15 februari 1941
Född i Eibenschitz, död i Wien.
Österrikisk musikforskare och -skrifställare, Dr phil. 1880. Professor i Prag 1885, i Wien 1898-1927. En av grundarna av och redakör för Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1885-94. Ledde utgåvan av Denkmäler der Tonkunst in Österreich 1894-1938 (83 bd). - Handl. MM, SMB. - Utl. LMA-formulär nr 10. - Litt. KMAÅ i STM 1941.
Ledamot nr 35
Invald 4 april 1772
Född 21 maj 1751, död 7 oktober 1818
Invald 1772 (1814 Första klassen).
Ledamot av psalmbokskommittén 1811. KMA:s sekreterare och bibliotekarie 1772-77, preses
1803-05. Medlem av Utile Dulci (cembalist). Ledamot av VA 1780 (preses 1790, 1801), SA
1786, VHAA 1786 (sekreterare 1786-93), VVS 1815; hedersledamot av LA 1812. Friherre 1809. - Handl. GUB, KB, KrA, LUB, RA, SA, SMB, UUB. - Litt. SBL, SMoK, NAM; S.A. Lindqvist, Gustavianen Gudmund Jöran Adlerbeth, 1992. - Portr. Gripsholms slott, GUB, KMA, Kungl. Myntkabinettet, NM, UUB, VHAA.
Ledamot nr 70
Invald 13 april 1776
Född 12 oktober 1747, död 20 juni 1810
Kanslist i Kanslikollegium 1767, kanslijunkare 1770, protokollsekreterare vid
Utrikesexpeditionen 1774, kansliråds titel 1776. Ledamot av VA 1800. Friherre. - Handl. KB, RA.
Adlerstam, Magnus (1717-1803)
Ledamot nr 15
Invald 7 december 1771
Född 14 juli 1717, död 14 maj 1803
Stiftare. (Före adl. 1767 Valtinson). Advokatfiskal i Svea hovrätt 1755, assessor i Kammarkollegium 1762, kommerseråd 1780-92. KMA:s sekreterare 1771-72. Medlem av Par Bricole. - Handl. KB, RA, UUB.
Ledamot nr 363
Invald 19 december 1857
Född 6 maj 1785, död 25 september 1871
Invald 1857 (Andra klassen).
Författare, historisk och musikhistorisk forskare, folkminnessamlare, präst. Hovpredikant 1812, kyrkoherde i Enköping 1821, kontraktsprost 1853. Utgav, tillsammans med E.G. Geijer, Svenska folkvisor. Erhöll SA:s stora guldmedalj 1865. Medlem av Götiska förbundet 1811. Ledamot av VHAA 1842. - Handl. GUB, KB, KrA, Köpenhamns UB, LUB, RA, SA, SMB, SSA, UUB. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex, KMAH 1872-73; A.A. Afzelius, Minnen, 1901; C. Duhne, Till 100-års minnet av kyrkoherden och hävdaforskaren A.A. A. ..., 1971. - Portr. NordM, SPA.
Ahlberg, Fritz Harald (1886-1957)
Ledamot nr 192A
Invald 24 februari 1949
Född 26 juni 1886, död 7 maj 1957
Violinist. Studerade vid MK 1899-1904. Lärare vid MK i Riga 1913-16. 1:e violinist i Kungl.
Hovkapellet i Sthlm 1916-20, 2:e violinist (stämledare) i Stockholms konsertförening 1920-50. Grundade Stockholms privata musikkonservatorium. - Handl. KB, MM. - Litt. Sohlex, KMAÅ 1957. - Portr. Sthlms konserthus.
Ledamot nr 127A
Invald 31 oktober 1912
Född 4 september 1876, död 18 december 1915
Violinist i Kungl. Hovkapellet 1892-1897 (vik.) och 1903-14, konsertmästare 1914-15. Lärare i viola vid MK 1909-15 (själv elev där 1890-97). KMA:s instrumentvårdare. - Handl. KB, MM. - AMA-formulär nr 13. - Litt. NAM.
Ahlbäck, Sven (1960-)
Ledamot nr 928
Invald 1999
Född 17 april 1960
Professor (2007), Riksspelman (1976). Fil. dr i musikvetenskap (GU 2004). Studier för Anton Jernberg 1969-86, Ole Hjorth 1979-86, KMH 1980-86. Doktorand vid GU (1988-2004). Konsert- och fonogram med bl. a. A. Jernberg, O. Hjorth, Susanne Rosenberg, Ellika Frisell, Maria Kalaniemi samt egna grupperna Kvickrot, Rotvälta, Luftstråk. Tonsättare av bl. a.  violinkonserten Skrin (tills. m. Karin Rehnqvist) 1990, While (2017). Prefekt vid Institutionen för folkmusik 1995-2004. Ledamot KMA:s styrelse (2007-09, 2014-16). Forskningsfält: musikkognition, folkmusik. Grundat musikteknologiföretaget DoReMIR 2008 med programvaror ScoreCloud, Notysing. Erhöll Medaljen för tonkonstens främjande 2019, Väsenmedaljen 2019.
Ledamot nr 349
Invald 29 april 1857
Född 5 juni 1805, död 14 maj 1857
Invald 1857 (Första klassen).
Tonsättare, dirigent. Musikdirektörsexamen vid KMA:s undervisningsverk 1831. Director musices vid gymnasiet och organist vid domkyrkan i Västerås 1832-42. Lärare vid KT:s elevskola 1845- 47. Kapellmästare i Stockholm vid Mindre teatern 1842-54, vid Humlegårdsteatern 1854-56 och vid Ladugårdslandsteatern 1856-57. Organist i Hedvig Eleonora kyrka 1854-57. Musikdirektör vid 2:a livgardet 1847-49. - Handl. KB, MM, SMB, SSA, ViLA. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex; E. Sundström, J.N. A. ..., i STM 1939. - Portr. UUB.
Ledamot nr 78A
Invald 31 augusti 1857
Född 1 januari 1833, död 26 mars 1910
Kyrkomusiker, tonsättare, kördirigent, musikpedagog. Organistexamen vid KMA:s
undervisningsverk 1853. Organist i Änkehusets i Stockholm kyrka 1846-47, klockspelare i Tyska kyrkan 1849-78, organist i Katolska kyrkan 1875-90. Organist i Frimurarorden, kördirigent bl.a. inom Par Bricole. Donerade medel till KMA 1907. - Handl. SMB. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex.
Aho, Kalevi (1949-)
Ledamot nr 450U
Invald 2006
Född 9 mars 1949
Tonsättare.
Ledamot nr 386U
Invald 17 maj 1984
Född 13 maj 1932, död 31 oktober 2002
Född i Leningrad.
Israelisk dirigent av rysk härkomst. Under 1950-talet ledare för olika orkestrar i Sovjetunionen, även engagerad vid Bolsjojteatern i Moskva. Chefdirigent för Moskvaradions symfoniorkester 1963-73. Chefdirigent i Köln 1975, för Stockholms filharmoniska orkester 1982-87. Världsomfattande dirigentgästspel.
Alain, Marie-Claire (1926-2013)
Ledamot nr 401U
Invald 28 februari 1991
Född 10 augusti 1926, död 26 februari 2013
Född i Saint-Germain-en-Laye.
Fransk konsertorganist. Verksam vid flera universitet och musikhögskolor, bl.a. vid sommarkurser i Haarlem 1956-72. Orgelexpert för kulturministeriet. Världsomfattande turnéer. Hedersdr. Hederslegionen, Riddare av Dannebrogen. Sonningpriset 1979. - Utl. LMA-formulär nr 114.
Foto: Wikimedia Commons
Alard, Delphin Jean (1815-1888)
Ledamot nr 128U
Invald 22 juni 1858
Född 8 mars 1815, död 22 februari 1888
Född i Bayonne, död i Paris.
Violinist, musikpedagog, tonsättare. Professor vid MK i Paris 1843-75. - Handl. MM.
Ledamot nr 20U
Invald 7 februari 1798
Född 3 februari 1736, död 7 mars 1809
Född i Klosterneuburg, död i Wien.
Österrikisk musikteoretiker och tonsättare. Hovorganist i Karmeliterkyrkan i Wien 1772, i
Stephanskyrkan 1792. Beethovens lärare 1794-95. - Handl. KB.
Alfvén, Hugo Emil (1872-1960)
Ledamot nr 523
Invald 30 mars 1908
Född 1 maj 1872, död 8 maj 1960
Tonsättare, dirigent. Studerade vid MK 1887-91. Altviolinist i Kungl. Hovkapellet 1890-97.
Director musices vid UU 1910-39, dirigent för Orhpei Drängar 1910-47, för Allmänna sången i Uppsala 1919-31 och 1934-38, för Siljansbygdens körförbund 1904-57. 1:e förbundsdirigent i Sv. sångarförbundet 1921-43. Litt. et art. 1916, MTF 1945. - Handl. GUB, HäLA, KB, LLA, LUB, MM, RA, SMB, SSA, UUB. - LMA-formulär nr 26. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex, KMAÅ 1960; övrig litt. se forskningsbibliotekens databas LIBRIS. - Portr. KMA, SPA.
Ledamot nr 183A
Invald 29 februari 1940
Född 7 maj 1875, död 27 juni 1950
Kyrkoherde i Örtomta 1912-46, prost 1938. Körledare i Linköpings stiftskrets 1905-21.
Ordförande i Sv. kyrkosångsförbundets centralråd 1927-37. - Handl. LUB, MM, SMB, UUB. -
AMA-formulär nr 52. - Litt. Sohlex, KMAÅ 1949-50.
Alm, Folke (1917-2002)
Ledamot nr 805
Invald 19 februari 1976
Född 19 oktober 1917, död 8 december 2002
Kyrkomusiker. Studerade vid MK 1939-43. Organist och kantor i Varbergs församling 1945-63. Domkyrkoorganist i Lund 1964-83. Lärare i liturgisk sång vid MH i Malmö 1964-82. Bildade Lunds Domkyrkas oratoriekör. Teol. hedersdr 1984. - Handl. RA, SMB. - LMA-formulär nr 182. - Litt. Sohlex, Vem är Det 1995.
Ledamot nr 1001H
Ledamot nr 773
Invald 24 februari 1972
Född 28 augusti 1913, död 13 oktober 1991
Trumpetare. Studerade vid MK 1934-37. Engagerad i Göteborgs orkesterförening 1937-41.
Solotrumpetare i Stockholms filharmoniska orkester 1942-79. Lärare vid MH 1963-76.
Styrelseledamot i KMA 1964-71. - LMA-formulär nr 232. - Litt. Sohlex, KMAÅ 1991.
Alphonce, Bo Harry (1931-2000)
Ledamot nr 412U
Invald 11 maj 1993
Född 29 november 1931, död 14 maj 2000
Född i Motala.
Musikforskare, musikteoretiker, Ph.D. vid Yale University 1974. Studerade vid MH i Stockholm
1957-64. Huvudlärare i teori vid Musikvetenskapliga institutionen i Uppsala 1961-68.
Undervisade vid Yale University 1973-78, fr. 1974 som Assistant Professor. Professor vid McGill University i Montreal 1978-1996, ordförande vid Departement of Theory 1992-95. Organist i olika skandinaviska kyrkor i Montreal. Kanadensisk medborgare.
Alströmer, Jonas (1769-1845)
Ledamot nr 100
Invald 11 januari 1788
Född 19 juni 1769, död 25 april 1845
Invald 1788 (1814 Andra klassen).
Kanslist (e.o.) vid Inrikes civilexpeditionen 1787, kopist 1793, kanslist 1796-1810.
Amatörmusiker (violinist), medlem av Harmoniska sällskapet. Ämnessven vid VA 1789. - Handl. GLA, LUB, UUB. - Portr. SPA.
Son till LMA nr 5, bror till LMA nr 164.
Alströmer, Patrick (1733-1804)
Ledamot nr 5
Invald 7 december 1771
Född 26 februari 1733, död 23 oktober 1804
Stiftare. Direktör för Alingsåsverken 1754, kommerseråd 1770, t.f. landshövding i Älvsborgs län 1774, direktör för Ostindiska kompaniet 1777. KMA:s preses och kamrerare 1772. Director musices i Utile Dulci (violinist, cembalist, sångare). Ledamot av VA 1774 (ämnessven 1748), VVS 1775. Friherre. - Handl. GLA, GUB, KB, KrA, LUB, RA, UUB. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex; C.-A. Brolén, Om Alströmerska brefsamlingen i UUB, 1917; C. Johansson, Studier kring P.A:s musiksamling, i STM 1961. - Portr. Göteborgs historiska museum, KMA, Statens konstmuseer, SPA.
Far till LMA nr 100 och nr 164.
Althén, Karl Ragnar (1883-1961)
Ledamot nr 197A
Invald 30 mars 1950
Född 19 november 1883, död 14 juli 1961
Kyrkomusiker, tonsättare. Organistexamen vid MK 1903. Organist i Sv. kyrkan i Berlin 1906-09, i Matteus kyrka (Sthlm) 1916-53. Grundare och ledare av Matteuspojkarnas symfoniorkester 1916-57. - Handl. KB, KMA. - AMA-formulär nr 62. - Litt. SMoK, Sohlex, KMAÅ 1961.
Althen_Karl_Ragnar
Ledamot nr 62
Invald 26 januari 1774
Född 21 januari 1756, död 30 mars 1842
Invald 1774 (1811-09-17 utl. LMA nr 40).
Född på Rilaks gård, Nyland 1756.
Överste och chef för Björneborgs regemente 1790, häktad och fängslad under
förmyndarregeringen 1794, återfick sitt regemente 1798. Avsked ur svensk tjänst 1811. Kansler vid Åbo universitet 1821-27. Medlem av Utile Dulci (sångare). Friherre 1811, greve 1819. - Handl. Finlands statsarkiv, KB, KrA, LUB, RA, UUB. - Litt. SBL, SMoK; T. Hartman, De tre gustavianerna: G.M. Armfelt, J.F. A. och J.A. Ehrenström, 1899. - Portr. SPA.
Ledamot nr 40U
Invald 17 september 1811
Född 21 januari 1756, död 30 mars 1842
Överflyttad 1811-09-17 (1774-01-26 sv. LMA nr 62).
Född på Rilaks gård, Nyland, död där.
Se svensk ledamot nr 62.
Ledamot nr 114U
Invald 16 maj 1856
Född 13 oktober 1817, död 11 december 1864
Född i Liebtitz (Böhmen) (även årtalen 1821 och 1826 uppges), död i Wartenberg.
Operasångare (tenor). Engagemang vid Wienoperan 1845-64. Kejserlig österikisk Kammersänger. Gästspelade i Stockholm 1855 och 1856. "Samma år [1856] förärades honom av flera bland Stockholms tongifvande damer en lagerkrans, förfärdigad af silfver med ett konstrikt ciselerat löfverk, hvars blad återgåfvo namnen på hans förnämsta roller." (KMAH 1866). - Handl. MM, SMB.
Anderberg, Thomas (1956-2013)
Ledamot nr 981
Invald 2009
Född 11 april 1956, död 17 april 2013
Professor, Musikkritiker.
Ledamot nr 463
Invald 11 maj 1882
Född 10 oktober 1845, död 9 september 1926
Född i Kristiansand.
Violoncellist, tonsättare. Engagerad i Kungl. Hovkapellet 1871, konsertmästare 1880-1905.
Lärare vid MK 1876-1911. Professor 1912. - Handl. UUB. - Litt. SBL, SMoK, Sohlex, KMAÅ i
STM 1926; A. A., i Svensk musiktidning 1912.
Anderson, Carl Birger (1873-1957)
Ledamot nr 161A
Invald 24 maj 1932
Född 16 december 1873, död 7 mars 1957
Militärmusiker, musikpedagog, tonsättare. Musikdirektör (examen vid MK 1896) i Upplands
regemente 1903-27. Kapellmästare vid A. Ranfts teatrar 1899-1915. Musiklärare vid
Folkskoleseminariet i Uppsala 1916-37. - Handl. MM. - AMA-formulär nr 36. - Litt. Sohlex (1.
uppl.), KMAÅ 1957.
Anderson, Marian (1899-1899)
Ledamot nr 365U
Invald 24 oktober 1974
Född 17 februari 1899, död 17 februari 1899
Född i Philadelphia, död i Portland.
Amerikansk konsert- och operasångerska (alt). En av förgrundsgestalterna i den amerikanska
medborgarrättsrörelsen. Var den första färgade artist som uppträdde i Vita Huset, Washington D.C., och den första fast anställda färgade sångerskan vid Metropolitan i New York (1955-56). Gjorde fr. 1930-talet ett flertal succéturnéer i USA och Europa. Framträdde flera gånger i Sverige. Litt. et art. 1952. - Litt. KMAÅ 1993.
Ledamot nr 5H
Invald 12 december 1991
Född 25 januari 1931, död 12 september 1997
Musikförläggare, grammofonproducent, textförfattare. Bildade efter folskollärartjänst på 1950-talet skivbolaget och musikförlaget Polar Music. Lanserade i början av 1970-talet sånggruppen ABBA. Sålde förlags- och skivbolagsverksamheten 1989. Donerade 1989 medel till Stikkan Andersons Musikprisfond” med huvudändamålet att dela ut ett årligt musikpris ”The Polar Music Prize”. Fonden förvaltas av KMA. - LMA-formulär, hedersledamöter, nr 5. - Litt. Myggan, Sohlex, Vem är Det 1995; O. Hedlund, Stikkan: den börsnonerade refrängsångaren, 1983. 
Ledamot nr 822
Invald 19 oktober 1978
Född 5 januari 1922, död 27 augusti 1997
Bildningskonsulent. Anställd på Norrbottens bildningsförbund 1953-87. Ledare för
försöksverksamheten med Rikskonserter i Norrbotten. Suppl. i KMA:s styrelse 1977-82. - LMA-formulär nr 194. - Litt. Folkbildaren och utbildaren B. A., 1987.
Ledamot nr 220A
Invald 16 november 1961
Född 25 augusti 1901, död 1 december 1970
Altviolinist. Konsertmästare i Malmö konserthusorkester och i Malmö radioorkester 1931-69.
Medlem av Malmökvartetten 1933-36 (vilken A. grundade), Skånekvartetten 1937-48,
Suchykvartetten 1951-54, Konvichakvartetten 1957-64 och Sveinbjörnkvartetten fr. 1964.
Musikpedagog i flera av Malmös folkskolor 1949-62, lärare i violin, viola och ensemblespelning vid MK i Malmö 1962-69. - AMA-formulär nr 76. - Litt. KMAÅ 1970.
Ledamot nr 258U
Invald 25 februari 1926
Född 27 april 1879, död 27 december 1969
Född i Vårdö (Åland), död i Åbo.
Musikforskare, tonsättare, fil. dr 1923. Docent i nordisk musikforskning vid Helsingfors universitet 1925. Professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo universitet 1926-46, rektor 1929-36. Intendent vid Sibeliusmuseet i Åbo fr. 1949. - Handl. GUB, KB, LUB, MM, SMB, SSA, UUB. - Litt. KMAÅ 1969.
Ledamot nr 944
Invald 2002
Född 26 juli 1964
Professor, Tonsättare, Dirigent.